Make your own free website on Tripod.com

מסע בעקבות האהבה

 

 

 

 

מציגות: עדנה רויטר ואילנה יוספזון, ממקיף ט' החדשני" נאות אשלים" ראשון לציון ומיכל גמליאלי מחטיבת ביניים בדרך למקיף ט' אשדוד.

 

הנושא: "מסע בעקבות האהבה"- נושא רב תחומי המכיל שמונה תתי נושאים: הידעת?, אהבה וביטויי אהבה במקורות, אהבה באומנות, אהבה בספרות, ט"ו באב, אהבה והתבגרות, אהבה וחיזור בטבע, אהבה משנה את פני ההיסטוריה.

 

במסגרת שעורי כישורי חיים אנו מקיימים למידה מרחוק ובחרנו בנושא, הקרוב לליבם של תלמידים בחטיבה הביניים ובו שלבנו מגוון תחומים שיהוו מענה לצרכיהם המגוונים של התלמידים.

 

במסגרת יום הלמידה מרחוק, התלמידים יישמו מיומנויות למידה במחשב.  האחריות לארגון יום הלימודים והלמידה עוברות לתלמיד. התלמיד יבחר את הנושאים המעניינים אותו מתוך מגון הנושאים,וייפגש עם סגנון למידה חדש ושונה.התלמידים יתנסו בלמידה חווייתית אשר מטרתה לעודד את התלמידים להרחיב את אופקיהם.

 

באתר זה קיים שילוב בין ספרנות ומידענות, התלמידים שיגלשו באתר, מופנים לקריאת ספרים העוסקים בנושא והנמצאים במרכז המשאבים בבית ספרנו.

 

דוגמה : בנושא" אהבה בספרות" מובאות בפני התלמידים 4 יצירות בשירה ובסיפורת, שמטרתם לעודד את התלמידים להמשיך לקרוא את היצירות האלה ויצירות אחרות בנושא, או להמשיך לקרוא בספרי העיון העוסקים בגיל ההתבגרות.

 

אנו מקוות שיום הלמידה מרחוק, יהווה פתח לסגנון למידה זה, גם בנושאים אחרים. 

 

 

 לחצו כאן לחזרה לתפריט הראשי