Make your own free website on Tripod.com

הנחיות

 

 

באתר" מסע בעקבות האהבה "   8 תחומים.

 

עליכם לבחור 4 תחומים המעניינים אותכם ביותר.

 

בסוף כל נושא, עליכם לבצע מטלה מסויימת.לפני ביצוע המטלה, קראו היטב את ההנחיות.

 

שימו לב שיש לכם אפשרויות בחירה בתוך התחומים.

 

מוקצבות לכם כ-שלוש שעות לביצוע המטלות ולשליחתם לפורום.

 

על העבודה תינתן הערכה.

 

 

לתקציר לחצו כאן

 

לפני שאתם מתחילים בעבודתכם לחצו כאן

 

                                                יום לימודים נעים.

 

לחצו כאן לחזרה לתפריט הראשי